Maski Śmierguśnicze

Używane podczas obrzędów wielkanocnych (śmiergust) i bożonarodzeniowych (kolęda) maski stanowią charakterystyczny, choć zagrożony zanikiem, element kultury ludowej rejonu.

 

Celem projektu jest podtrzymanie oraz przedłużenie przemijającej, choć wciąż żywej wśród starszego pokolenia i istotnej dla charakterystyki regionu, lokalnej tradycji wykonywania i używania masek obrzędowych oraz towarzyszących im strojów podczas świąt wielkanocnych i podczas świąt Bożego Narodzenia.

Pragniemy wpłynąć na enkulturację mieszkańców Kóz,największej pod względem liczby mieszkańców wsi w Polsce, oraz na aktywizację lokalnej społeczności poprzez międzypokoleniową wymianę wiedzy i umiejętności oraz obcowanie z materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym regionu, którego ślady rozproszone są pomiędzy Izbą Historyczną Gminnej Biblioteki Publicznej, a muzeami i ośrodkami kultury w pobliskich miejscowościach: Wilamowicach, Żywcu i Bielsku-Białej. 

W ramach zadania „Maski obrzędowe w kulturze ludowej i tradycyjnej Podbeskidzia” (KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA 2018) przewidziana jest seria działań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, mająca na celu integrację lokalnej społeczności poprzez podtrzymanie i kultywowanie tradycji tworzenia masek obrzędowych.

Podjęliśmy współpracę z innymi placówkami i ośrodkami kultury, w celu zorganizowania w Izbie Historycznej pałacu Czeczów wystawy masek obrzędowych z Kóz, Bielska-Białej, Żywca i Wilamowic.

Ponadto, w ramach wykładów, warsztatów i pochodów, prowadzona będzie wymiana wiedzy pomiędzy specjalistami, artystami i innymi depozytariuszami tradycji w celu przekazania jej młodszym pokoleniom za pomocą wspólnego obcowania z materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym.

Image